Content Management Powered by CuteNews
Misija Republike Srbije pri NATO
| |     ћирилица | english  
Naslovna
Značajni događaji

1999. - Vojno-tehnički sporazum između vlada Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije i međunarodnih bezbednosnih snaga - KFOR zaključen je 9. juna 1999. godine, nakon čega je 10. juna 1999. god. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio Rezoluciju 1244 o Kosovu i Metohiji. Na osnovu ovih dokumenata, međunarodne bezbednosne snage - KFOR raspoređene su na Kosovu i Metohiji.

2003. - Srbija i Crna Gora je 2003. godine formalno zatražila prijem u NATO program Partnerstvo za mir.

- Uspešno je realizovan NATP/PzM Poverenički fond u vrednosti od 375 000 eura namenjen uništavanju 28 000 komada viškova malog i lakog naoružanja.  

2005. - Srbija i Crna Gora i NATO potpisali su Sporazum o tranzitnim aranžmanima za snage KFOR na Kosovu i Metohiji.

- U martu 2005. pokrenut je NATO/PzM Poverenički fond (eng. NATO/PfP Trust Fund), namenjen realizaciji projekta uništavanja zaliha protivpešadijskih mina, sa finansijskim sredstvima od oko 1,7 milion evra, koje je doniralo 12 država. Projekat se realizovao 2 godine i uspešno je okončan u maju 2007. godine, sa ukupno uništenih oko 1,4 miliona protivpešadijskih mina.

2006. - Na Samitu NATO u Rigi, 29. novembra 2006. godine, Republika Srbija je pozvana da pristupi programu Partnerstvo za mir. Učesnica programa je formalno postala 14. decembra iste godine, kada je tadašnji predsednik Republike Srbije Boris Tadić, u sedištu NATO u Briselu, potpisao Okvirni dokument, koji sadrži osnovna načela programa Partnerstvo za mir.

- Januara 2006. godine pokrenut je novi NATO/PzM Poverenički fond, sa ciljem podrške pri zapošljavanju pripadnika Vojske Srbije u civilnom sektoru, koji u procesu reforme postanu kadrovski višak. Pod okriljem navedenog projekta, koji je uspešno okončan 2011. godine, utrošeno je oko 9,6 miliona evra kroz finansiranje različitih oblika direktne pomoći licima iz Programa za otpočinjanje razvoja posla u civilnom sektoru, troškova upravljanja, održavanja i evaluacije projekta, jačanja kapaciteta Programa podrške u promeni karijere, kao i na mnoge promotivne aktivnosti u cilju transparentnosti projekta.

- Na osnovu Sporazuma o tranzitnim aranžmanima, 18. decembra 2006. godine NATO vojna kancelarija za vezu (Millitary Liaison Office – MLO) započela je sa radom u Beogradu.

2007. - Vlada Republike Srbije je usvojila Prezentacioni dokument, kojim su definisane oblasti saradnje sa NATO i aktivnosti koje Republika Srbija namerava da preduzme kako bi ostvarila ciljeve partnerstva. Tadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić 5. septembra 2007. godine uručio je Prezentacioni dokument u Sedištu NATO.

- Republika Srbija započinje učešće u Procesu planiranja i pregleda (eng. Planning and Review Process - PARP) koji predstavlja osnovni mehanizam programa Partnerstvo za mir namenjen podizanju nivoa interoperabilnosti jedinica u sastavu Vojske Srbije.

2008. - Republika Srbija i NATO zaključili su 1. oktobra 2008. godine Sporazum o bezbednosti informacija ( Security Agreement), a Narodna skupština Republike Srbije ga je ratifikovala 5. jula 2011. godine.

- Vlada Republike Srbije je oktobra 2008. donela Odluku o otvaranju Misije Republike Srbije pri NATO.

2009. - Misija Republike Srbije pri NATO zvanično je otvorena decembra 2009. godine, sa šefom Misije ambasadorom Branislavom Milinkovićem.

2011. - Republika Srbija je, juna 2011. godine bila domaćin Strategijske vojne konferencije za partnere.

- Vlada Republike Srbije je, u februaru 2011. godine, usvojila Zaključak o pokretanju procedure za izradu Individualnog akcionog plana partnerstva - IPAP (eng. Individual Partnership Action Plan). U skladu sa tim, 14. jula 2011. godine Vlada je usvojila Prezentacioni dokument za IPAP, koji je 25. novembra 2011. godine predstavljen u Sedištu NATO u Briselu.

2012. - Tokom 2012. godine Misija Republike Srbije pri NATO realizovala je uspešno predsedavanje SEEGROUP.

2013. - NATO je juna 2013. godine doneo odluku o pokretanju NATO PzM Povereničkog fonda namenjenom uništavanju viškova ubojnih sredstava i unapređenju kapaciteta „Tehničko-remontnog zavoda Kragujevac“. Planirano je da se projekat, čija je vrednost oko sedam miliona evra, realizovuje u dve faze sa vremenskim okvirom od četiri godine.

- „ABHO Centar za usavršavanje kadrova u Kruševcu“ dobio je juna 2013. godine status Partnerskog centra za obuku i obrazovanje ( Partnership Training and Education Center), čime dobio regionalni značaj.

2014. - Tadašnji ministar odbrane Republike Srbije Nebojša Rodić je, tokom posete SAD januara 2014. godine, potpisao Sporazum o statusu snaga (tzv. PzM/SOFA sporazum). Narodna skupština R.Srbije ratifikovala je navedeni Sporazum jula 2015. godine.

-Ministаrstvo odbrаne Srbije i Agencije NATO zа podršku potpisаli su sertifikаt (Tier 2) o punoj osposobljenosti Srbije u NATO kodifikаcionom sistemu zа poslove kodifikаcije nаoružаnjа i vojne opreme. Dokument je potpisаn 20. mаjа 2014. godine u Luksemburgu nа sаstаnku Glаvne grupe NATO Komitetа zа kodifikаciju.

- Tadašnji ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić učestvovao je na ministarskom sastanku članica NATO i 22 partnerske države u formatu tzv. „Platforme za interoperabilnost“, tokom Samita NATO koje je održan 4-5. septembra 2014. godine u Velikoj Britaniji.

- Šef Misije Republike Srbije pri NATO ambasador Miomir Udovički predao je akreditivna pisma u Sedištu NATO 13. oktobra 2014. godine.

2015. - Misija Republike Srbije pri NATO preuzela je predsedavanje SEEGROUP - South East Europe Security Steering Group, neformalnim telom u okviru NATO za konsultacije o političkim i bezbednosnim pitanjima od značaja za region JiE, u čijem radu učestvuju predstavnici država članica NATO i partnera iz regiona JiE. U okviru predsedavanja, grupa diplomata predstavnika zemalja članica i partnera NATO koje učestvuju u  SEEGROUP posetila je Beograd i imala korisne razgovore u Ministarstvu spoljnih poslova. Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

- 15. januara 2015. godine okončana je procedura usvajanja Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP) R.Srbije i NATO.

- Tokom održavanja Minhenske bezbednosne konferencije 6-8. februara 2015. godine, realizovan je bilateralni sastanak predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, kao i sastanak prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića sa tadašnjim predsedavajućim Vojnog komiteta NATO generalom Knutom Bartelsom.

- Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar odbrane Bratislav Gašić posetili su 18. marta Sedište NATO-a u Briselu gde su imali bilateralni susret sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i učestvovali na sastanku Severno-atlantskog saveta.

- Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg boravio je 19-20. novembra 2015. godine u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Pored razgovora sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, GS NATO J.Stoltenberg razgovarao je i sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ivicom Daćićem i tadašnjim ministrom odbrane Bratislavom Gašićem. Tokom posete, GS NATO J.Stoltenberg objavio je odluku NATO o punoj relaksaciji Vazdušne zone bezbednosti duž administrativne linije sa KiM.

- Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je 23. novembra 2016. godine Sedište NATO u Briselu. Pored bilateralnog susreta sa generalnim sekretarom NATO Jenskom Stoltenbergom, premijer Vučić učestvovao je i na sastanku Severno-atlantskog saveta (NAC) u formatu NATO + Srbija.   

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je 15. novembra 2017. godine Sedište NATO u Briselu. Tokom posete, predsednik Vučić imao je bilateralni susret sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i učestvovao na sastanku Severno-atlantskog saveta (NAC) NATO u formatu NATO + Srbija.. 


Verzija za štampu
Saradnja Srbija - NATO
Saradnja Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog ugovora - NATO
Značajni događaji