Content Management Powered by CuteNews
Misija Republike Srbije pri NATO
| |     ћирилица | english  
Naslovna
Saradnja Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog ugovora - NATO

 

Republika Srbija je decembra 2006. pristupila programu Partnerstvo za mir (PzM). Srbija je izabrala ovu partnersku saradnju kao optimalan vid za ostvarenje svojih bezbednosnih ciljeva – unapređenje odbrambenih sposobnosti uz zadržavanje vojne neutralnosti.


Iako bez pretenzija da postane član NATO, Srbija prepoznaje prostor za dalje unapređenje saradnje u okviru raspoloživih mehanizama PzM. Predstavnici NATO i države članice poštuju ovakvu poziciju Srbije i spremni su da sarađuju u datom okviru, u cilju jačanja stabilnosti i poverenja u našem regionalnom i širem evropskom prostoru, kao i jačanja bilateralnih odnosa sa članicama. Srbija, pri tom, izgrađuje poziciju pouzdanog i predvidivog partnera, sa značajnom ulogom u očuvanju regionalne stabilnosti.


Kao učesnica programa Partnerstvo za mir, Srbija je napravila izbor konkretnih aktivnosti saradnje. Između ostalog, zajedničke aktivnosti Srbije i NATO ostvaruju se u okviru Grupe za reformu odbrane Srbija – NATO, kao i kroz mehanizam Procesa planiranja i pregleda ( Planning and Review Process - PARP), koji imaju za cilj da podrže reformu sistema odbrane i dostizanje najviših međunarodnih operativnih standarda u Vojsci Srbije.


Procedura usvajanja Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP - Individual Partnership Action Plan) između Republike Srbije i NATO okončana je 15. januara 2015. godine. IPAP predstavlja najviši okvir saradnje sa NATO kroz program Partnerstvo za mir, za države koje se nisu opredelile za članstvo. U ovom dokumentu su jasno i transparentno istaknuti ciljevi i prioriteti koje Srbija želi da dostigne kroz saradnju sa NATO. Implementacija IPAP-a doprineće jačanju međusobnog poverenja između Srbije i NATO i stvoriće uslove za podizanje političkog dijaloga na viši nivo.


Odnosi Srbije sa NATO su obeleženi intervencijom NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, kao i specifični zbog činjenice da je na Kosovu i Metohiji raspoređen KFOR, na osnovu Rezolucije SB UN 1244.


Srbija prepoznaje važnost i ulogu koju NATO ima u sistemu regionalne bezbednosti, a posebno bezbednosti srpske zajednice na KiM, čiji je garant upravo NATO. Saradnja Vojske Srbije sa KFOR na terenu u implementaciji Vojnotehničkog sporazuma (potpisanog juna 1999. u Kumanovu) sa zajedničkim zadatkom izgradnje i očuvanja mira i bezbednosti odlikuje se visokim stepenom poverenja, uvažavanja i međusobnog razumevanja. Srbija visoko ceni i ulogu koju je imao NATO u postizanju Briselskog sporazuma iz aprila 2013. godine, posebno u očuvanju bezbednosti stanovništva u severnom delu Kosova i Metohije.


Važan segment saradnje na međunarodnom planu je i saradnja Narodne skupštine Republike Srbije sa Parlamentarnom skupštinom NATO. Iako, u institucionalnom smislu, Parlamentarna skupština nije deo struktura Alijanse, ovaj vid parlamentarne saradnje doprinosi boljem međusobnom razumevanju i jačanju saradnje između članica NATO i partnerskih država. Od 2007. godine delegacija Narodne skupštine Republike Srbije učestvuje u aktivnostima Parlamentarne skupštine NATO u statusu pridruženog člana.

Značajni događaji


Verzija za štampu
Saradnja Srbija - NATO
Saradnja Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog ugovora - NATO
Značajni događaji